Maa-ainekset

Ruoppaus ja Maisemointi J. Östermanin kautta saat erilaiset maa-ainekset ja niiden kuljetuksen saaris­toon ja mantereelle. Maa-ainesten kuljetukset teh­dään sovitun aikataulun mukaan juuri sinne minne asiakas haluaa. Meiltä saat esimer­kiksi uimaranta­hiekat, hiekat, sorat, murskeet, mullat, ja seulakivet (maisemakivet ruoppausluiskien verhoiluun).