Vedenalaisen louhinnan asiantuntija

 

Ruoppaus ja Maisemointi J. Österman palvelee asiakkaita vedenpinnan alapuolella sekä yläpuolella suoritettavissa louhintaprojekteissa.

 

Toimimme koko Suomen alueella.

 

Vedenalainen louhinta osaavasti ja laadukkaasti

Ruoppaus ja Maisemointi J. Österman on vedenalaisen louhinnan osaaja. Palvelemme asiakkaita vedenalaisen louhinnan projekteissa, kaikenlaisissa vesistökohteissa.

Vedenalainen louhinta vaatii asiantuntemusta. Se on luvanvaraista toimintaa, joka saattaa vaatia aluehallintoviraston luvan projektin toteuttamiselle. Me laadimme louhintasuunnitelman ennen töiden aloittamista, jotta turvallisuusasiat tulevat asianmukaisesti huomioiduksi.

Teemme myös veden yläpuolisia louhintatöitä rantakohteissa. Me louhimme rannan ja sen vedenalaisen kallioalan ammattitaitoisesti, jolloin lopputulos on laadullisesti hyvä ja kohteeseen sopiva.

Puoleemme kannattaa kääntyä, laadukkaan ja onnistuneen louhintalopputuloksen saamiseksi. 

Palvelemme yritys- ja yksityisasiakkaita koko Suomen alueella.

Ota yhteyttä
Vedenalainen louhinta

Vedenalaisen louhinnan projekti

Vedenalaista louhintaa suoritetaan yleensä ruoppaustyön yhteydessä.  Louhintaa tehdään louhinta- ja räjäytystöillä.

Matalissa kohteissa poraus voidaan tehdä koneellisesti rannalta käsin. Louhinnassa irronnut kiviaines eli louhe kaivetaan pois.

Louhetta on mahdollista hyödyntää muussa rakentamisessa.

Vedenalainen louhinta

Vedenalaisen louhinnan kohteet

Vedenalainen louhinta soveltuu erinomaisesti rantojen ja vesistöjen kunnostukseen.

Vedenalaisella louhinnalla on mahdollista madaltaa kalliopinnan korkeutta meressä, järvessä tai muussa vesistössä.

Sitä voidaan käyttää myös vesiväylien syventämiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon.

Tyypillisiä vedenalaisen louhinnan käyttökohteita ovat rantojen ja vesistöjen kunnostamisen lisäksi vesiväylien rakentaminen, syventäminen ja ylläpito, satamarakentaminen ja merimerkkien perustusten tekeminen.

Vedenalainen louhinta

Louhintakalusto

Vedenalaista louhintaa voidaan suorittaa veden yllä ja alapuolella. Kaluston oikealla valinnalla on mahdollista vaikuttaa projektin sujuvuuteen ja laadukkaaseen lopputulokseen.

Kun louhinta suoritetaan ruoppauksen yhteydessä, voidaan se osaltaan toteuttaa maalta pitkäpuomikaivinkoneella.

Upottavassa rantakohteessa voidaan käyttää telaponttonikonetta tai kaivuulauttaa apuna louhintatyössä.